pacman, rainbows, and roller s

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, Thủ Thuật BUG Rương Hang Động Mới

• lượt xem: 70
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 00:46

Chao cac ban. Hôm nay minh xin chia se 1 thu thuat nho nhỏ do minh
tinh co phat hiên trong 1 lan đi h.d . Vao van đe lun nha( chi ap dung
cho may 2g mang lag)
b1: mọi người vao game . Rồi vao hd như binh thuong
b2: mọi người vao hang danh den tam nua thoi gian pem den con tl roi mọi người thoat
ra vao lai game . An nhan thuong tai kanata ( buoc nay quan trong nha)
mọi người nhanh tay nhan rương hd ( luc nay mang đang lag nên phai that nhanh
an tiep vao hd ...
B3: tân huong thanh quả
da test thanh cong trên 3 nick
nguồn: conmanu sv4