Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, Bảng giá nâng cấp vũ khí từ 1 đến 16

• lượt xem: 116
• Ngày đăng: 2015-11-04 - 22:16

- Cộng lên 1 cần 540 yên,đập cẩn thận sẽ là 1 lượng.

- Cộng lên 2 cần 1260 yên,đập cẩn thận sẽ là 2 lượng.

- Cộng lên 3 cần 3960 yên,đập cẩn thận thêm 3 lượng.

- Cộng lên 4 cần 18.810 yên,đập cẩn thận thêm 4 lượng.

- Cộng lên 5 cần 25.920 yên,đập cẩn thận thêm 5 lượng.

- Cộng lên 6 cần 40.800 yên,đập cẩn thận thêm 10 lượng.

- Cộng lên 7 cần 84.480 yên,đập cẩn thận thêm 15 lượng.

- Cộng lên 8 cần 153.600 yên,đập cẩn thận thêm 20 lượng.

- Cộng lên 9 cần 533.760 yên,đập cẩn thận thêm 50 lượng.

- Cộng lên 10 cần 806.400 yên,đập cẩn thận thêm 100 lượng.

- Cộng lên 11 cần 1.620.480 yên,đập cẩn thận thêm 150 lượng.

- Cộng lên 12 cần 8.017.920 yên,đập cẩn thận thêm 200 lượng.

- Cộng lên 13 cần 9.461.760 yên,đập cẩn thận thêm 300 lượng.

- Cộng lên 14 cần 14.684.160 yên,đập cẩn thận thêm 400 lượng.

- Cộng lên 15 cần 22.026.240 yên,đập cẩn thận thêm 500 lượng.

- Cộng lên 16 cần 33.039.360 yên,đập cẩn thận thêm 600 lượng.

* Trên là bảng chi phí đập đồ từ 1 đến 16 hi vọng sẽ ít nhiều góp ích cho anh em,
Chúc mọi người chơi Game vui vẻ !
Nguồn: Mxh
bài viết mang tính chất hóng.