The Soda Pop

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Avatar, T.T Cho Thỏ Ăn Đc Hộp Quà và Đào Lọ Rỗng TL Cao

• lượt xem: 64
• Ngày đăng: 2015-11-01 - 15:15

Như tiêu đề vào thẳng vấn đề luôn
mọi người tải pb thêm npc or pb hỗ trợ sự kiện về(pb mini farm).Sau đó
mọi người đứng vào góc trên bên phải ngoài farm(gần cửa hàng).Tiếp
theo là đứng im đổi cà rốt rồi cho thỏ ăn(d.sách npc đó) đã
test nhiều.Về đào lọ thì mọi người đứng im chỗ đó mà đào(test
nhiều rồi)
Chúc mọi người sk v.v
Thân and thông ký tên
id l7hellboyl7
fb Bìnhtĩnhtựtin Khôngcaycú Khôngcầnchịuđựng Trảthùluôn