Duck hunt

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

[Army 2] Cách tính góc sc nhân vật granos cực dễ

• lượt xem: 68
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 13:31

Trước hết mọi người phải có pb căngóc nv gr .
Và phải học thuộc bảng tíh gió (bắt buoc phải học thuộc nha hoăc mìh có thể ghi ra giấy để xem)>dễ thuôc ý mà
BẢNG TÍNH GIÓ:
Gió 15,16 lệch2góc Gió 25,26 lệch 4 góc
Gió 35,36 lệch 6 góc
Gió 45,46 lệch 8 góc Gió 55,56 lệch 10 góc Gió 65,66 lệch 12góc
Gió 75,76 lệch 14 góc SAU khi đã thuộc ta có thể tính theo quy luật:
-gió nguợc thì HẠ góc
-gió xuôi thì LÊN góc
ví dụ:gió 35 xuôi thì theo Bảng Tính Góc là 6 góc,ta cộng thêm 6 góc nữa so vớigóc ta đánh ngưng gió của pb căn góc gr.
Chẳng hạn so với khoảng cáck từ ta tới dôi thủ theo pb gr là 79 gió xuoi 35 >79 6=85>đánh
*đối với gió nguợc thì ta trừ di tuơng tự.
*đối với bảng tíinh gió 360¤
>gió xuôi
-cụp xuống thì ta đi lên 1 tý
-cụp lên thì ta lùi
>gió ngược
-cụp lên thì tá đi
-cup xuống thì ta lùi.
*đói vớ gió lẻ mình lấy các gió trong BẢNG TÍNH GIÓ làm góc trung tâm.
~gió nguợc:17,19 đi lên,12,13 lùi.
~gió xuôi:17,19 lùi,12,13 đi lên.
P/s:mình nhắc laị một lần nưã chỉ cần hoc thuộc bảngtíh góc thì ta có thể sc rùi.
Cánh tíh này thì chuần 90%
BẢNG TÍNG GÓC:
-GIÓ 15 16 Lệh 2 góc
-gió 2526 lệch 4
-gio 35 36 lêch 6
-gió 45 46 lêch 8
-gió 55 56 lêch 10
-gió 65 66 lêch 12
...loading..