XtGem Forum catalog

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Avatar, Mã AutoClick Đua Pet Kiếm Thẻ x5, Thẻ Quay Số

• lượt xem: 193
• Ngày đăng: 2015-11-01 - 15:01

Đầu tiên tải pb auto click của xtvn.uiwap.com về..
- Cài đặt auto click
+ Mã Phím:
-2:0,-2:0,-2:0,-2:0,-2:0,-2:0,-2:0,-2:0,-2:0,-5:0,-5:0,-1:0,-5:0,-5:0,-1:0,-5:0,-5:0,-1:0,-5:0,-5:0,-1:0,-5:0,-5:0,-1:0,-5:0,-5:0,-1:0,-5:0,-5:0,-1:0,-5:0,-5:0,-1:0,-5:0,-5:0,-1:0,-5:0,-5:0,-1:111
+ Quãng Nghỉ: 111
- Vào đua pet:

- Ấn auto và được như ảnh:

- rồi vứt máy đấy và xem thành quả... kinh nghiệm tăng đều đều..
-treo nửa tiếng đi ăn cơm, kiếm được 11 cái ws, 5 cái x5..

Nguồn: zyzz