XtGem Forum catalog

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Avatar, Kinh Nghiệm Câu Cá Hề Của 1 Gamer

• lượt xem: 67
• Ngày đăng: 2015-11-01 - 14:21

Sau 3 ngày câu cá mình rút được ít kinh nghiệm tăng tỉ lệ ra cá hề cao :
1.Đối với cần câu vip và cần câu sắt các bạn qua khu câu cá
chép và khu câu cá lóc để câu . Khi câu nhớ chú ý ngồi với
những người cần câu tre và cố gắng ngồi ở cuối map.
Sory các bạn cần câu tre vì mình chưa thử cho loại câu này! <3
! Còn về tg câu ,bình thường mình câu lúc 13h-15h ,tỉ lệ là
2:1 nhé!
Thân và thông!
Nguồn : nhan1997