Ring ring

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, Bảng thống kê mâm ngủ quả từ lv44 lên lv50

• lượt xem: 74
• Ngày đăng: 2015-11-04 - 23:16

Mới chơi lại nên chỉ thống kê được từ levo44 đến 50 thui:
44-45: 40mnq
45-46: 52mnq
46-47: 60mnq
47-48: 80mnq
48-49: 106mnq
49-50: 128mnq
=> 40 52 60 80 106 128 = 466 mnq từ levo 44-50
do mới chơi lại và trong lúc ăn có thể mình đếm lộn nên có tí chênh lệch mọi người gạch đá nhẹ tay
Cảm ơn Namvippro xtvn.uiwap.com