Old school Swatch Watches

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, Cách Cộng Điểm Cực Chuẩn Cho Quạt

• lượt xem: 74
• Ngày đăng: 2015-11-04 - 23:02

1. Tiềm năng các bạn cộng như sau:
chakara 60%, hp 40%
2. Skill các bạn cộnh như sau:
cộg full skil levo10, 15(cộg ful theo levo), 20 ful, 25(cộg 3-4), 30
ful, 35 ful, 40(cộg 1), 45ful, skil từ 5x trở len mọi người cộg ful hết
nhé;>
mọi người thấy hay like nhé
chia sẻ: zbuff1hpzz