Old school Swatch Watches

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Thủ thuật đi chiến trường kẹo trong Ninja

• lượt xem: 95
• Ngày đăng: 2015-11-04 - 21:30

- Gặp NPC kagai
chon Chiến
trường kẹo, chọn
menu tham gia.
Sẽ vào phòng
chờ :
– Khi đủ 20
người chiến
trường sẽ được
mở ra và chia
làm 2 phe là Kẹo
trắng và Kẹo
Đen:
+ Giỏ kẹo đen có
30 viên kẹo khi
bắt đầu
+ Giỏ kẹo trắng
có 30 viên kẹo
khi bắt đầu
– Cách chơi như
sau:
+Game ninja bên Kẹo
đen chạy qua
bên nhà kẹo
trắng tấn công
vào giỏ kẹo của
phe kẹo trắng
làm rơi ra các
viên kẹo.
+ Nhanh tay
nhặt các viên
kẹo rơi ra, và
chạy về bỏ kẹo
vào giỏ kẹo của
nhà mình bằng
cách focus giỏ
kẹo và chọn
menu Cất kẹo.
+ Đội bên kẹo
trắng sẽ làm
ngược lại ở trên.
+ Hai bên cần
chú ý bảo vệ giỏ
kẹo của mình
không bị đối
phương cướp
kẹo.
+ Ngoài ra các
bạn có thể đánh
quái để kiếm
thêm kẹo bỏ vào
trong giỏ kẹo
của nhà mình.
+ Hết giờ Giỏ
kẹo phe nào có
nhiều kẹo hơn sẽ
thắng.
– 10 phút cuối
xuất hiện Phù
Thủy Bí Ngô
+ Phù thủy xuất
hiện và đòi kẹo
mỗi bên.
+ Bên nào bị đòi
kẹo mà không
đưa 1 viên kẹo
cho Phù thủy thì
sẽ bị Phù thủy
tấn công.
+ Phù thủy sau
khi nhận kẹo của
bên trắng thì sẽ
tiến hành đòi kẹo
bên đen và
ngược lại.
+ Đưa kẹo cho
Phù thủy bằng
cách focus Phù
thủy bí ngô và
chọn menu Đưa
kẹo.
nguồn tea