Teya Salat

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, Thủ Thuật Kiếm Bít Tất Cực Nhàn

• lượt xem: 258
• Ngày đăng: 2015-11-04 - 22:30

đây là tình cờ mình phất hiện ra khi làm nv giết heo nhặt địa đồ . mọi người giết xong heo là có tỉ lệ nhặt đc nha
khi mình trả nhiệm vụ vào trong hành trang mới thất tất không bí là giết heo đc hay trả nv đc nữa mọi người test thử xem . à thử lun cả nv 29 nữa nha
quyetlk1st -xtvn.uiwap.com