Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Thủ Thuật Bắn Bom Ôm 4 Con Không Chết Army

• lượt xem: 67
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 16:46

mọi người bém bom 1 yeu cầu máu 3k đi 2 người mỗi người mang theo 1 b0m mù rùi bém vào 2 bên, Mỗi người 1 bên b0m nhưng phải tất cả b0m phải mù. Rồi mỗi người bay ra 1 bên b0m t0 nổ hết 730 tiết 1 c0n b0m t0. 4 c0n b0m t0 tjnh xem het nhju tjết mọi người test nào nếu đúng thì like