Polly po-cket

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

NLCG, Kinh nghiệm đào mỏ tỉ lệ ra khoáng sản cao

• lượt xem: 70
• Ngày đăng: 2015-11-04 - 16:16

Nếu khi chúng ta đào theo hàng thì thường nhặt toàn lon vs xương cá đúng không? Có lúc đào 30 mà vẻn vẹn chỉ có 1-2 khoáng sản.
Còn đây là kinh nghiệm đào mỏ của mình:
Đầu tiên chúng ta đào từ ô dưới cùng lên. mọi người cứ đào ô đầu, cách 1 ô rồi đào ô tiếp tiếp theo. Nói chung là cứ cách 1 ô đào 1 ô. Cứ đào đi lên cho hết. Đến khi quay lại đào những ô còn sót. Tỉ lệ ra khoáng sản là 60% và có thể hơn.
Cảm ơn tuyetvoi xtvn.uiwap.com