Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Avatar, Mã auto KC kiếm KCX tự viết chuẩn 98%

• lượt xem: 113
• Ngày đăng: 2015-11-01 - 13:10

Cách sử dụng:
Vào bừa 1 bàn kc trước, bật tự động bỏ nhb, auto chat, auto chơi lên.
Thoát ra vào khu mua sắm, bật autoclick, cắm sạc đi ngủ
Nguyên lý, bán hết kcx đang có, xong vào bàn tự đánh, 45p sau tự ra bán rồi lại vào lại....
Sử dụng pb Game AvatarQ của xtvn.uiwap.com nhé!
Mình cắm nick tiếp đây :v
-6:7,-5:1,-5:1,-5:10,-6:1,-1:1,-5:1,-6:10,-5:2,-5:7,-4:7,-4:1,-5:5,-6:7,-5:1,-6:2700,-1:1,-5:0,-5:0,-7:7,-7:3,-7:15,-6:1,-1:1,-5:1,-6:7,-1:1,-5:1, -1:1,-5:1
-LeTun-xtvn.uiwap.com-