Insane

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, Kinh Nghiệm PK Kiếm Với Xạ Chiến

• lượt xem: 69
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 00:30

Hướng dẫn pk cho kiếm
Đối với quạt: mọi người nghĩ quạt 5x bá lắm,kiếm không đủ trình độ pk,sai lầm tui từng kiếm 48 đập quạt 53 ngan đồ vs vk,
Kiếm Dưới 5x:Sau khi nó đồng ý pk đập ngay skill 3x (max) nếu nó nhảy mọi người phi theo mà đập,khi còn 1/4 hp phang ngay mưa kiếm,nếu nó chơi skill giảm hiệu ứng bỏng,thì tàn hình áp sát,dame mưa kiếm + skill 3x là die,nếu mọi người sắp hết hp chơi skill 25 là full,ld thì cứ áp sát mà đập,nó hồi hp thì cho nó hồi đi,mk chỉ việc bỏng và dame =))
Kiếm Trên 5x:nó đồng ý,phan ngay skill 5x sao cho nó bỏng là dk,nó có chơi giảm hiệu ứng thì cố mà mưa kiếm,sau đó áp sát = tàn hình + 3x = die (hồi hp không kịp đâu) nếu nó hồi hp thì làm lại như cũ như phải áp sát hơn,
Kiếm vs tiêu
Nó đồng ý đập ngay 3x + mưa kiếm,nó chạy thì áp sát + tàn hình 100% nó tàng hình mọi người cứ đứng yên tàng hình của nó không lâu = mk đâu,nó hiện thân phi vào mà đập mưa kiếm + 3x hết hp thì 25 skill thần công
Trên 5x thì skill 5x cho nó bỏng kết hợp 3x,rồi 4x+35 là dk
Cung:vâng chúa lề mề,nhưng pk là cũng khó khăn hơn tiêu,chạy thật xa tàn hình và 4x,3x mà phang,lm sao cho mất chạy ra khỏi phạm vi của nó tàng hình,và như trên
1 điều nhắn nhủ vs mọi người:
1 class pk 1 class bị class mk khắt chế,ăn rồi chê gà, cù vv,,vâng bạn tự xỉ nhục bạn,vì nếu bạn pk vs 1 class khắc bạn thì ng ta sẽ nó bạn gà cùi,người cưới hôm trc hôm sau ng cười,
đấy chỉ là bạn có ưu điểm để thắng ng ta dễ là bt,như 1 class bị b khắc pk win b ms đáng nể
nhiu đây thui hôm sau viết kiếm vs cận chiến
thân ái bóp dái all mem
Nguồn: dragonzkal