Duck hunt

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, Cách UP Lever Map 92 Không Bị Phá

• lượt xem: 67
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 01:15

Chắc chắn vs mọi người 1 điều rằng mọi người nào úp máp 92 không bị lên nóc nhà tôi xin làm bái phục. đễ giúp ít 1 số mọi người chưa biết và tránh lên nóc nhà nên mình chĩ mọi người 1 cách này úp levo cực collll mọi người nào biết đừng ném gạch nhé.
Bước 1 mọi người chuẫn bị 1 phiên bản v8.5
Bước 2 mọi người cho nick chính vào pb v8.5 còn nilk quạt hs thỳ pb nào tùy mọi người
Bước 3 di chuyễn quạt buff và nick 9 đến máp 92 và vị trì thích hợp
Bước 4 lấy nick chính nhấn nút * (2) đễ mỡ menu chọn chế độ nhặt xa là nhât yên típ theo mọi người đóng menu và chát nhatxa x220 or lớn hơn tùy. Bước 5 mọi người cho nick chính bem quái và chĩnh tầm đánh xa lan tùy mọi người.
Vì pb v8.5 có phần nhặt xa dk chon lọc vật phẫm nên chúng ta áp dụng vào nhặt yên còn hp mp sẽ không nhặt vì nếu nhặt có thễ lên nóc nhà. lí do k lên nóc nhà là mọi người chĩ nhat yên nên bọn nó có bỏ hp mp đá ... chúng ta sẽ k nhặt nguồn @a3dragonz sv4