Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, Kinh Nghiệm Nâng Cấp Đồ +8,9,10,11 99% OK

• lượt xem: 91
• Ngày đăng: 2015-11-04 - 23:02

cảm ơn mọi người đả nghé bài viết!
từ từ, ngồi xuống đi rồi đọc

lưu ý nick phải không co lượng hoạc không đủ số lượng để nâng cấp món đồ!!
( 8 9)
các bạn chuổn bị đủ tiền và đá .đợi lúc trưa (11-12h) phi cẩu đến khôngijin k22 - các ban sang cẩn thận bỏ đồ đá bh(neu giau) bắt đâù ok khi naò dòng chử đỏ (không co lg) chạy wa 2 lần. ..nhanh tay sang thường bỏ đúng như lúc nảy. chon vao đồ muốn đập lên( nhu dap 8 thi chọn vaò đồ 8) xem thong tin nó.sang hành trang phát roi sang bắt đầu luôn......BÙM..^_^
( quần aó 8-2v6 9 2v6 1v5
trang sức 8 -2v6 1v5 9 3v6)
( 10 11)
(mất gần 1 tháng full 11 vi eo dap bh o_O)
các bạn chuổn bị đủ tiền dá phi câủ đến sanzu k0 cho no tưng bừng..lai sang cẩn thận bỏ đồ dá bh(may giau gê) rồi bắt đầu ok cho dòng chử đỏ báo không đủ lượng chạy qua 3 lan. nhanh tay sang thường thôi-
10 các bác chon đồ 9 rồi chọn đồ 10 cứ thế 4 lần
11 các bác chọn đồ 10 rồi chọn đồ 11 cứ thế 2lân
(1lan được tính la khi đả chọn 2 món)
sang hành trang phát sang bắt đầu- nhanh cái tay tí
BÙMMM!!!!! ^_^
nguồn z_không_FA_ok_z