XtGem Forum catalog

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Mã Siêu Cao Tất Cả Nhân Vật Mới Bản v4, v5 Army2

• lượt xem: 67
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 16:46

Cái này lâu rồi nhưng thấy anh em cứ hỏi nên hôm nay úp lại cho anh em
- Chicky: 1.0, 2.05, 0.3
- Tazan: 1.0, 2.1, 0.0
- Rocket: 1.5, 2.0, 0.69
- Aka (miss6): 1.0, 2.0, 2.0 (hoặc 1.201,2.56,1.2)
- Apache: 2.0, 2.0, 1.0
- Magenta: 1.0, 2.15, 0.4
- Gunner: 2.345678, 2.55, 2.75 (hoặc 1.05, 1.1, 0.80051)
- Granos: 4.45, 5.1, 1.3
Cái cuối cùng giữ nguyên 30 nhé Tất cả đều chính xác 90% trở lên