XtGem Forum catalog

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Làm sao để có Set xác ướp đơn giản trong Avatar

• lượt xem: 115
• Ngày đăng: 2015-11-01 - 12:50

Vào vấn đề luôn. Đêm qua đi ai cập. Zô toàn gặp cờ kmn hó. Oánh tả
tơi. Khi đang là xác ướp. Chán quá thoát luôn. Màk k đi ra chỗ cửa.
đang dùng p.b p3.5 nên có phòng game luôn. Zô phòng game chọn phòng là
có sét sác ướp. Ník khác nhìn mk vẫn là xác ướp.
Nguồn -z3non-