Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Mã Siêu Cao Nhân Vật Gragon Không Cần Ngưng Gió

• lượt xem: 64
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 16:45

Tải Phiên Bản Game Mobiarmy2 v4 của xtvn.uiwap.com
Như anh em đã biết,không nói dài dòng làm gì.
2.225
2.55
0.65
30
mọi người test đi nhé, mã giảm lag, giật đấy!
.
Đối với gió bình thường (gió thổi ngang và từ gió 20 trở lên) thi cài:
4.45
5.1
1.3.
Đối với gió thổi từ 20 trở xuống thì cài:
4.45
5.1
0.8
(chỉ sửa1.3 thành 0.8)
Đối với gió đẩy xuốg (gió thổi lệch) thì cài:
4.45
5.1
1.2 (có nghĩa chỉ sửa 1.3 thành 1.2...)
.
.
Hay thì Like nhé!