Pair of Vintage Old School Fru

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Chia Sẻ Kinh Nghiệm UP Được x3 Sắt Game Army2

• lượt xem: 71
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 17:45

B1: Đâu tiên ban chọn phòng poos trex cài đặt số ng làm sao để việc ôm bom cho thuận tiện nhe,
B2: item cần mang 1x tự sát, 1x ma ca rong( hoac 1x vô hinh) 1x đi chuyển x2, 1x bay
B3: bắt đầu vào trân những mọi người levo thấp thi bay lên ôm bom . Lưu y chi đe mỗi minh ban bem trex thui nha , chứ 2ng bem trex thi kha năng đươc x3 sắt là rất thấp
B4: ( rất quan trọng )1 mình ban bay lên solo với trex, dùng item mcr ts cho poss nhanh died. Cuôi cung mọi người se nhân đươc thanh qua cua minh la x1 ,x2, x3 sắt
Đã test
chuc mọi người chơi game v.v
hôm sau minh se chia se cách up được bạc , lông vũ , gỗ , vàng, cho mọi người.
Ai đọc bài viết nay ung hô minh = 1 like nhe.
-Xxhunter96xx-xtvn.uiwap.com-