80s toys - Atari. I still have

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Cách Mua Thêm Lưu Lượng MiMax Viettel

• lượt xem: 65
• Ngày đăng: 2015-11-04 - 13:30

Khách hàng đang sử dụng dịch vụ data các gói không giới hạn lưu lượng (Mimax, Dmax, Dmax200), khi hết phần lưu lượng tốc độ cao có thể mua thêm lưu lượng bằng các soạn tin:

Max10 gửi 109 (Phí 10.000 đồng được 100MB tốc độ cao).

Max20 gửi 109 (Phí 20.000 đồng được 300MB tốc độ cao).

Max30 gửi 109 (Phí 30.000 đồng được 500MB tốc độ cao)

Thời gian sử dụng: Từ thời điểm đăng ký đến hết tháng đăng ký.
Nguồn: vt