Polaroid

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Avatar, Thủ thuật up đồ tỉ lệ thành công cao

• lượt xem: 103
• Ngày đăng: 2015-11-01 - 13:02

B1:úp đá or mua đủ 5phát đập hoặc hơn
B2:vào Game Avatar lúc ít người,chọn khu nâng cấp không có người.
B3:Bỏ đồ cần đập vào rương,gd vs npc t.k.hoàn xem đồ cần n.c xog đóg .
B4:ăn khoảng 5 cái thức ăn 2k
B5:gd vs npc và đập khoảng 4phát,nếu shịt thì ăn thêm cái nữa rồi đập tiếp.
Thế là xog,bùm một cái.mình đã test và thành công.
-linhc0ngtu-xtvn.uiwap.com-