XtGem Forum catalog

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Avatar, Thủ Thuật Hốt Xu Từ Đua PET Cực Dễ

• lượt xem: 63
• Ngày đăng: 2015-11-01 - 13:05

Minh thường làm thế này:
1, anh em vào fam chăm sóc gà rôi thu hoach chứng
2, rôi anh em qua công viên cho thằng ăn xin bên phải 3phát và sang cho thằng ăn xin bên trái 3phát
3, rôi mọi người đi đánh, phát đâu đăt con chó nha.
4 sau đó cứ đăt 2 con xcao nhất và 1 con vê thứ 2 từ cuôi lên của ván trk.
Khuyên mọi người nêu ăn đk 300k-500k thj hay ăn no đừng ham. Ham là hết đây. Ai thấy hay LIKE cho e phát nha.
-Saol3e0lak-xtvn.uiwap.com-