Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Avatar, Phân chia thời gian trồng trọt cho Sự kiện này

• lượt xem: 72
• Ngày đăng: 2015-11-01 - 12:05

Lời đầu tiên, dr0166 gửi lời chúc sức khoẻ đến các mọi người. Có sức khoẻ mới "chăn" sk đc chứ
Như mọi người đã biết TeaM đã công bố ngày, giờ ra event và nông sản cho event kì này, đó là Dưa Hấu : Thanh Long : Nho : Xoài (tỉ lệ nông sản như sau: 6 : 4 : 3 : 2) và mọi người cứ trồng theo tỉ lệ là ok. Event khá khoẻ vì time trồng cây dài và càng khoẻ hơn nếu biết cách sắp sếp thời gian.

Áp dụng cho những bạn < 39 ô đất nhé, bằng hoặc trên 39 ô sẽ bị full ns và sẽ mất
1. Dưa Hấu:
- Trồng 6 vụ (2 ngày)
- Time: (trồng - thu)
+ 6h - 14h
+ 14h - 20h
+ 20h - 6h
- Tổng sản lượng: 828/ô/2 ngày
2. Thanh Long:
- Trồng 4 vụ (2 ngày)
- Time: (trồng - thu)
+ 6h - 18h
+ 18h - 6h
- Tổng sản lượng: 756/ô/2 ngày
3. Nho:
- Trồng 3 vụ (2 ngày)
- Time: (trồng - thu)
+ 6h - 22h
+ 22h - 14h
+ 14h - 6h
- Tổng sản lượng: 720/ô/2 ngày
4. Xoài:
- Trồng 2 vụ (2 ngày)
- Time: (trồng - thu)
+ 6h - 6h
- Tổng sản lượng: 720/ô/2 ngày
* Nếu quy ra điểm:
- 35 hấu : 23 lần
- 32 long : 23 lần
- 30 nho : 24 lần
- 30 xoài : 24 lần
=> Điểm trung bình:
23đ / ô / 8 ngày
* KL: Time như thế là đã rút ngắn khá nhiều rồi đấy, và time nghỉ ngơi cũng khoẻ nữa
Chúc may mắn!
----------
-dr0166-xtvn.uiwap.com-