Polaroid

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Tra cứu thông tin khuyến mại được hưởng đầu số 266 Viettel

• lượt xem: 86
• Ngày đăng: 2015-11-04 - 15:15

- Để kiểm tra CTKM mà thuê bao được hưởng, soạn: KM gửi 266.
– Tra cứu chi tiết nội dung KM, soạn: CTX gửi 266 (trong đó: X là số thứ tự của CTKM)
– Lấy thông tin hướng dẫn, soạn: HD gửi 266.
Lưu ý: Phí gửi tin đến 266 là 100đ/tin.
Ví dụ: Thuê bao 0962567xx3 soạn: KM gửi 266 sẽ nhận được bản tin sau: “Mời Quý khách tham gia các KM sau: CT13:VT100, CT14:SMS100HSSV. Để biết nội dung KM, soạn CTX gửi 266 (100đ/tin), trong đó X là số thứ tự của chương trình. L/H: 19008198. Trân trọng.” Để kiểm tra nội dung CTKM VT100 soạn: CT13 gửi 266.