XtGem Forum catalog

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Avatar, Mã UP KCX mới Fix All lỗi cực đỉnh

• lượt xem: 67
• Ngày đăng: 2015-11-01 - 13:42

Đây là mã úp kcx mìh vừa thay đổi và đã test thành công trên con c2-01 huyền thoại
mã nick9
-1:3,-4:3,-1:3,5:0,-5:0,-1:3,-5:0,-5:0,-5:0,-5:0,-5:0,-5:0,-5:0,-5:0
quãng nghỉ là 300 nhé
nick fụ là -5:0,-7:0 quãng nghỉ 0 nhé
---UPDATE---....
Mã cho njck chính:
-1:0,-4:0,-1:0,-5:0,-5:0,-1:0,-5:0,-5:0,-5:0,-5:0,-5:0,-5:0,-5:0,-5:0
Mã cho njck Phụ:
-5:0,-7:0
Quãng Nghỉ là :300
Nguyên Tắc Hoạt Động:
+ Níck phụ tự bỏ lượt và tự sẵn sàng.
+ Níck chính đánh đôi và cóc lẻ......
Sử dụng cho phiên bản gkép x2 hoặc máy hách phone nhé mọi người
Cảm ơn Clubteamobie xtvn.uiwap.com