Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, Khắc Phục Lỗi Chết Khi UP NL v2.1

• lượt xem: 66
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 03:00

Phiên bản nhặtxa này có vẻ bị lỗi treo 1ngày hs hết bn lần cứ tưởng do đánh wái né nhiều lên dje về đầu máp vì jờ đánh wái né không sao
cách khắc phục là anh em chát x35(xa35) treo 2.3h không sao rất ít bị dje ai thấy hay like phát
Nguồn: khocthamviyeu