XtGem Forum catalog

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Avatar, Mã AutoClick Tự Rồi Phòng Đi Bán KCX Rồi Về Phòng

• lượt xem: 64
• Ngày đăng: 2015-11-01 - 14:03

Mả Auto click này của mình phù hợp với phiên bản auto click Game AvatarQ 250 v8.6.2 - Thêm NPC, Đổi Nguyên Liệu Nhanh - Hỗ Trợ Event Tết 2015 của xtvn.uiwap.com click để biết thêm chi tiết
Mã Auto
-6:900,-6:0,-5:0,-6:0,-1:0,-5:10,-5:0,-7:10,-7:10,-7:10,-6:15,-2:3,-2:0,-5:0,-5:2,-5:2,-6:15,-2:0,-5:0,-5:0,-5:0,-5:60,-6:5,-2:0,-2:0,-2:0,-5:0,-2:0,-2:0,-5:0,-5:15,-4:10,-4:0,-5:0,-6:15,-5:0,-6:10,-5:0
Tốc độ click khá chậm mổi lần chuyển map hay thoát phòng game từ 10 —»15s. cho mổi lần load map hay dô phòng game nên mạng chậm củng có thể sử dụng được. quảng nghỉ đặt bao lâu củng được vì mã này chủ yếu cho mạng chậm
Bạn phải cài menu auto đánh kc là bỏ hết nhb vi mã auto click̀ k hổ trợ bán nhb
Mình test thấy khá mượt
Lần đầu mình vọc làm auto click nên có gì mọi người thông cảm @@
Thân ái và quyết thắng
Cảm ơn __zun__ xtvn.uiwap.com