XtGem Forum catalog

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

[Army 2] Share cách siêu cao Gun không miss khi có gió

• lượt xem: 107
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 14:01

Cài đặt mã này (mình đã post lúc trước)
Tl: 1.05
HSL: 1.1
HSG: 0.80051
Cáh siêu cao bắn không miss:
Từ trái sang phải màn hình hình đt thì đạn bay sẽ ra ngoài dường kẻ một khoảng nhỏ còn bắn ngược lại
thì đạn bay sẽ vào trong 1 khoảng nhỏ nên tùy vào vị trí đang đứng mà mọi người tiến lùi cho phù hợp
Trường hợp đặ biệt nếu gió nhỏ hơn 30 thì khoảng cách sẽ tăng lên 1,5 lần so với khoảng nhỏ lúc nãy

Thanks for chia sẻ