XtGem Forum catalog

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Avatar, Mã AutoClick Đua Pet Xuyên Đêm P.2

• lượt xem: 111
• Ngày đăng: 2015-11-01 - 15:00

Điều quan trọng là mọi người phải có 1pb auto click của xtvn.uiwap.com. Sau đó mọi người vào bật auto chat để tránh mất kêt nối rồi vào đua thú bật auto lên.
Mã này đã fix hoàn toàn lỗi cược trên 100xu nên mọi người yên tâm mà treo qua đêm nhé
mình e63 dùng wifi nên để quãng nghỉ 200.còn mọi người xem để quãng nghỉ như thế nào cho phù hợp là được.
Mã:
-2:0,-2:0,-2:0,-2:0,-2:0,-2:0,-2:0,-2:0,-2:0,-7:0,-7:0,-5:0,-3:0,-3:0,-1:0,-1:0,-5:0,-1:0,-5:0,-5:0,-1:0,-5:0,-5:0,-1:0,-5:0,-5:0,-1:0,-5:0,-5:0,-1:0,-5:0,-5:0,-1:0,-5:0,-5:0,-1:0,-5:0,-5:0,-1:0,-5:0,-5:0,-1:0,-5:0,-5:0
Nguồn: boybaysj9x