Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Avatar, Mã auto tự up kcx và ra bán rồi tự vào lại 99%

• lượt xem: 112
• Ngày đăng: 2015-11-01 - 13:10

sau 2h mày mò viết cuối cùng cũng thành công nên chia sẻ cho mọi người có dư thơi gian cày xu.pb và mã này mình đã lập trình chỉ cho pc chạy pm microemulator còn emulator và điện thoại chưa test.
- b1: trước tiên mọi người tải pb Game AvatarQ của xtvn.uiwap.com nhé,ai sợ keylog có thể test trước khi sử dụng cho yên tâm.
- b2: chạy pm emulator mở 2 cửa xổ acc chính và acc phụ.bạn zô acc chính trước vào phòng game zô bàn nhấn chuột phải chọn menu auto -> cài đặt -> thời gian nghỉ: 0 -> thời gian chờ: 300 -> tự thoát game: 0 -> nhấn vào phần bỏ ngọc huyền bí -> lưu. xong thoát ra ngoài khu mua sắm ctrl+c mã trên diễn đàn và cài đặt: menu -> auto click -> cài đặt -> ctrl+v mã vào -> quãng nghỉ 100 -> lưu. giờ chát nhấn số 9 xem có được số hay chữ không nhé,nếu nó ra chữ w thì bạn xóa đi nhấn chữ w trên bàn phím hoặc chữ gì cũng được rồi xóa đi,nhấn lại số 9 là ok
- b3: tới acc phụ vào phòng 37 -> menu -> đến bàn 99 -> vào bàn cài mật khẩu bàn là số 9 -> ok -> bật auto lên.
- b4: acc chính menu -> auto click -> bật auto.
- b5: hưởng thành quả
-> lưu ý: mấy cái phòng 37,bàn 99,mật khẩu bàn 9.là do mình lập trình nhé ai không thích có thể lập trình lại.
- Mã auto: -6:2,-1:2,-5:2,-6:3,-5:2,-5:3,-4:2,-4:2,-5:3,-2:2,-2:2,-2:2,-5:2,-6:2,-2:2,-5:2,57:2,57:2,-5:2,57:2,-5:2,-6:2,-5:2,-6:120,-5:2,-6:3,-1:3,-5:2,-5:2,-7:3,-7:3,-7:3,-6:6,-1:2,-5:2,-6:3,-1:2,-5:2,-1:2,-5:3,-6:6,-5:2,-5:2,-5:14
+ màu đỏ : là số phòng muốn xuống bạn có thể thêm hoặc xóa bớt -2:2,-2:2,-2:2 (phòng 37), -2:2,-2:2 (phòng 36), -2:2,-2:2,-2:2,-2:2 (phòng 38), -2:2 (phòng 35), xóa luôn phần màu đỏ thì (phòng 34).
+ màu xanh lá : là mã số bàn 57:2,57:2 (mã bàn 99) bạn có thể thay đổi mã bàn tùy ý:
phím số 1 : 49
phím số 2 : 50
phím số 3 : 51
phím số 4 : 52
phím số 5 : 53
phím số 6 : 54
phím số 7 : 55
phím số 8 : 56
phím số 9 : 57
phím số 0 : 48
+ màu xanh da trời : là mật khẩu bàn 57:0 (mật khẩu là số 9),bạn có thể thay đổi mật khẩu bàn tùy ý như dãy phím ở trên.
+ màu cam : là quãng nghỉ thoát ra bán kcx 120 là 2 phút còn bạn cài bao nhiêu phút thì tùy bạn.
-> và lưu ý cuối cùng: acc phụ phải vào đúng phòng và cài đặt mật khẩu bàn đúng theo mã đã làm.acc chính(ai cài mk rương)phải đánh mật khẩu rương trước khi úp đề nó còn bỏ ngọc huyền bí.vì sao tiêu đề mình đề có 99% thành công vì khi thoát ra vào khu mua sắm bán mak có ai nhắn vào hòm thư thì khi thoát ra menu ngoài nó sẽ đi lu xu bu không biết đy đâu về đâu.