XtGem Forum catalog

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Avatar, Cách up đồ sự kiện đơn giản cho boy nghèo

• lượt xem: 64
• Ngày đăng: 2015-11-01 - 14:01

Yêu cầu 35 ô đất trở lên nhé
Lợn phải có 10 con ai có điều kiện thì nuôi bò
Trồng lúa 2ngày ta thu hoạch được
35 ô đất = 35 nếp
Nếu nuôi lợn 2ngày ta thu hoạch
10 lợn×4 thịt heo = 40 thịt lợn
Bò thì 7 bò ta chỉ thu hoạch mỗi ngày 2 lần là đủ
7 bò x 30 = 210 (1 lần thu hoạch)
Vậy 2 ngày = 4 lần thu hoạch ==> =840 sữa
==> mọi người nghèo nên nuôi lợn
2 ngày 35 nếp 40 thịt lợn
mọi người bán lúa thu hoạch vừa đủ tiền mua lá dong
Vậy 2 ngày mọi người có
35x4=140 điểm sk vậy 20 ngày mọi người đã có 1400 điểm sk ==> bằng 2 đồ sk
Còn mọi người nào có điều kiện thì trồng hoa hồng 3ngày là có 1 đồ
Thân!! Nguồn b0ynkangkeond9x