Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Thủ Thuật Viết STT Facebook Màu Xanh Lá Cây Trên UC Web

• lượt xem: 68
• Ngày đăng: 2015-11-03 - 22:15

Lưu ý: Code này có được là do Ucweb ra tính năng loading trước trang tiếp theo. Vì vậy,cái này nhìn trên Ucweb mới thấy nha. Trình duyệt khác không thấy nhé.

Code đây @@[75816879:[0:1:>">">@@[75816879:[0:1:s.t.t or cmt or sms">"> .

VD : muốn viết stt “limlim09″ thì viết @@[75816879:[0:1:>">">@@[75816879:[0:1: limlim09 ">"> nhé.

- Chia Sẻ: Nucuoikhôngvuikbb