Insane

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Avatar, Cách Nâng Cấp và Kiếm Kim Cương

• lượt xem: 102
• Ngày đăng: 2015-11-01 - 13:53

Không vòng vo nữa ta vào vấn đề luôn. Nói về nâng cấp trước hay kiếm kim cương trước đây ta, rùi sao cũng phải nói, nói về nâng cấp trước vậy.

Nâng cấp cánh: từ cấp1 lên cấp2 ta nâng cấp 2phát là lên đen thì 3phát. Từ cấp2 lên cấp3 thì 5phát đen thì 7phát. Từ cấp3 lên cấp4 thì 8phát đen thì 11phát. Từ cấp4 lên cấp5 thì không bít nói thế nào nhưng tôi ép 28phát là lên cấp5, từ cấp5 lên cấp6 đã ép 29phát chưa lên khi nào lên tôi sẽ viết tiếp tiếp. Đã test trên 2níck phụ đều thành công lên cấp4.

Lưu ý: mọi người lên chuẩn bi kim cương cho đủ mỗi lần ép.

Kiếm kim cương:

kiếm kim cương xanh thì mọi người lên đánh tiên lên tải pb ongame mini x2 autu click về, mã autu bên thắng không phải cài mình sẽ đánh, bên thua thì cài -7:0,-5:0 . Phải có 2 níck ấy nha 1níck chính thì thắng, níck phụ thì thua. Cách đánh lên đánh đôi và sảnh.

Ví dụ: đôi thì 77,88,...

Sảnh thì 345,789,...

Đánh 30phút thì được tầm 12 đến 18 viên.

Kiếm kim cương huyền bí: thì phải vào đánh kim cương x3 combo trở lên, lên dùng Game Avatar x2 autu click làm như kiếm kim cương xanh.

Cánh đánh lên đánh hàng ngang (hàng ngang ---)ơ phí dưới cùng thường hay ăn combo nhiều. 10phút thì được 1viên thì phải.
Cảm ơn Vip8h xtvn.uiwap.com