XtGem Forum catalog

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

[Khác] Bài thơ FaceBook cựa Khoai đây

• lượt xem: 69
• Ngày đăng: 2015-11-03 - 21:15

Trong Face nàng đẹp tuyệt vời
Ngoài Face nàng xấu hết lời chê bai
Trong Face mi uốn mắt nai
Ngoài Face chỉ thấy lòi hai nhãn xà
Trong Face nàng trắng nõn nà
Gặp rùi mới pít đậm đà châu phi Tron gFace rõ giống tây thi
Mà sao nỡ hoá Trương Phi hả nàng
Ai ơi! Suy xét rõ ràng
Đừng tin máy ảnh khoe hàng đó nha!