XtGem Forum catalog

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, Kinh Nghiệm Đi Hang Động 6x Bằng v6.2

• lượt xem: 84
• Ngày đăng: 2015-11-04 - 22:45

không lằng nhằng vô vấn đề lun
trước khi vào hang mọi người dùng lệnh sau
*bang > đóng băng quái
*c40 > cao 40
*n100 >ngang 100
(c40 n100 dành cho xạ chiến cận chiến không cần chỉnh)
cửa 1 mọi người đánh hêt bọ tam sắc(43 em) xog onehit khủng long
cửa 2 mọi người đánh hết lam thảo(+cửa 1 là 105 điểm) xog onehit kền kền
cửa 3 mọi người pem thỏa mái theo hàg
nếu chết mọi người về
chát “y” qua cửa 1 xog chát “u” qua cửa 2 tiếp chát “i” để bay đến chỗ đáh cũ
đó là kinh nghiệm của mình
p/s gạch đá thỏa mái
-n0bitaw0w-xtvn.uiwap.com-