Ring ring

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, Hướng Dẫn Đánh Nhanh Trên Bản Tàn Sát v7.7

• lượt xem: 68
• Ngày đăng: 2015-11-04 - 22:31

mới hôm qua lập cái bài viết hỏi về cách đánh nhanh trong pb 104 tàn sát.mình để tự đánh,đánh rất chậm,dùng auto kick thì khi treo một khi có ai tỷ thí thì...không đánh nửa.
ở đây,trong pb tàn sát.(mới khám phá tối qua.ai biết rồi đừng ném gạck)bạn chát chữ'kia'sẻ tàn sát quái.khi bạn chát 'kia' 1 lần nửa sẻ ngưng tính năng này.bạn thử vào kỷ năng xem.skill 0.1s.qúa đả.mún đánh nhanh skill nào thì để skill ấy vào ô đánh thoy.
Vd: mún đánh nhanh skill 3x thì chát 'kia'.sẻ đánh nhanh skill 3x.tương tự 5x ,1x,7x củng z.
K0nap1xu sv2.kết bạn đê