Ring ring

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

[Army 2] Thủ thuật Hack lag map đang đánh dở

• lượt xem: 69
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 15:30

Thật May mắn vào đc 1phòng có map lag(nghia là đang đánh dở .vừa vào đã thế rồi.). .mình vào đc 2lần rồi không piết team fix nhưng vận chia sẻ toàn đáh map đảo vòng kung up slo nhah sxa 3tia tốt..
Nhưng chỉ nv ta thấy đang đáh dở thôi .còn thằng kia kô biết.. ... Thấy chỗ đánh dở mà bên dưới là vực. Di chuyển nhah xuống vục thằng kia thấy ta tàn hìh luôn nhưng .đến 2turn nó lag ròi làm s bắn đc.. Đến luợt ta bắn mà chỉ thấy NICK Ta nhưng k thây nv. Vậy là .2thàg cùng lag. Đấu trí đi xem ai thoát khỏi phòng trc và nhặt xu..cho sự kien trì