XtGem Forum catalog

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Vấn nạn về những bọn r2 3 tia nay đã được giải quyết Game Army2

• lượt xem: 70
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 17:30

Mình sẽ chia sẻ thủ thuật , 3tia không còn là nỗi lo,
không vòng vo nữa
B1: mọi người vào phòng 1vs1, tỉ lệ gặp 3tia là rất cao
mọi người cần là người bắn turn đâu, cụ thể như sau
Bạn hãy chát 1 tin nhắn riêng tới 1 ngươi bất kì
• Bạn hãy đổi phe 2 lần
Chú ý: Bạn phải để ý xem nó có nhảy turn không nhé.nêus thấy nó nhảy mình phải nhảy lại.
Quy luật turn là key turn trước rôi đổi đi đỏi lại anh em cứ xem nếu vào trận turn mình trước mà nó làm
key thì turn sau vẫn là turn mình như vậy mình không cần nhảy
Xong bước 1
B2: Sẽ xảy ra 2 trường hợp
Th1: Bạn ngay cạnh con mọi người chỉ cần pb v5 hỗ trợ kd2, hoặc không cần đối vs các nv có góc -45, thế là em đi tắm biển 1k
Th2: mọi người ở cách xa nó, tốt nhất turn đầu mọi người không nên bắn, để cho tự mất lượt nhá,
Ở đây lại xảy ra 2th
Th1: Nó sẽ di chuyển , (nó tưởng mọi người bị lag ) , Rồi mọi người bít làm gì rồi đấy
Th2: Nó không di chuyển thì mọi người đành nhận Hoà thôi
Đối vs Trường hợp nó đã bắn hoặc di chuyển 1 tí thi mọi người lại dùng chiêu nay,
mọi người vẫn bắn nó như thường, turn tiếp theo nó không bắn( ý để hòa) mọi người dùng hp rồi tự pem mình nhé, chắc chắn turn say không bắn là nó sẽ Khắm
mọi người lưu ý khi di nên dùng 1 cái hp thôi hoặc không cần mang di vs ai co hp trâu, mang 2 cái bay, và 1 cái kd2, không nên dùng đến túi item vì rất phí khi nó cầu hòa.
-Teenvipkimson5-