The Soda Pop

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Thoát tài khoản Facebook Messenger trên Android

• lượt xem: 89
• Ngày đăng: 2015-11-04 - 14:45

Bạn đang sử dùng Facebook Messenger trên một thiết bị công cộng hay mượn của bạn bè. Tuy nhiên mặc định của Facebook Messenger là không có phần đăng xuất trong cài đặt. Vậy gặp tình huống này bạn phải làm sao
Để tránh những hậu họa lộ thông tin như đang sử dụng máy của người yêu chẳng hạn. Bạn nên biết cách tối ưu nhất chứ không phải gỡ bỏ hoàn toàn ứng dụng đó ra chỉ để thoát tài khoản của bạn. Chẳng may đi nữa người đó lại cài phần mềm chặn gỡ ứng dụng thì coi như xong
Bạn hãy làm theo các bước đơn giản sau đây để thoát hoàn toàn tài khoản của bạn ra nhé
Bước 1: Truy cập vào Setting/chọn Apps/chọn Messenger
Bước 2: Sau khi chọn Messenger sẽ hiện lên Menu tùy chỉnh cho Facebook Messenger
Để thoát hoàn toàn tài khoản bạn chọn Clear data (Xóa dữ liệu) để xóa dữ liệu của Facebook Messenger
Bước 3: Để chắc chắn bạn muốn xóa dữ liệu của Facebook Messenger sẽ có một thông báo pop-up bạn chọn OK để chấp nhận xóa
Bước 4: Tìm đến ứng dụng Facebook Messenger để thấy thành quả của mình
Hiện đây là giải pháp duy nhất và tối ưu nhất để thoát tài khoản Facebook Messenger. Hy vọng trong tương lai nhà phát triển sẽ tích hợp tính năng đăng xuất ngay trên phần mềm trong bản cập nhật tới.