Duck hunt

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Nơi Zombie xuất hiện nhiều nhất trong Avatar

• lượt xem: 73
• Ngày đăng: 2015-11-01 - 12:07

như các bạn đã biết. zombie thườg xuất hiện ở 4map:
1/ map bên phải khu cưới
2/ map ăn xin
3/ map khu quay số cũ
4/ map câu cá rô.
mọi người đi các map đó. ví dụ như mọi người thấy zombie ở map ăn xin thì khi zombie biến mất khỏi map khu ăn xin thì mọi người sang ngay map câu cá rô tìm tỉ lệ thấy zombie phải đc 85% trở lên.
nếu thấy zombie ở map khu quay số cũ thì mọi người chạy sag map bên phải khu cưới mà tìm..
Nguồn: game thủ Game ninja