Insane

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, Tổng hợp những cách cày xu hiệu quả

• lượt xem: 65
• Ngày đăng: 2015-11-04 - 21:45

Cách 1:
Để làm cách này các b phải có 1 cái PC ngon và mạng ngon ( 3G/wifi ). Chúng ta cần phải đầu tư 1 tí đó là 50k thẻ để đăng kí 10 níck ( máy ngon thì 20 níck ) và các b tải pm Kemulator và 1 pb Game ninjaschoolv6 đây. Tiến hành: các b tạo nv (ở 1 sv )và up đến levo20 ( chọn phái tiêu ) trong trình up các b chia ra pt và treo ở 1 khu. Đến levo 20 các b khoan nhận 10lượng. Tiếp tục tạo nv thứ 2 rùi thứ 3 treo đến levo ( 3nv trong 1 tk đều levo20) các b lượng ở 1 nv pất kì là sẽ đc 30lượng. Tính: 30 lượng x 10 nick = 300lượng. 300lượng x 100.000xu ( 1lượng =11.000 xu [ đại lý pán nt"> ) =3.000.000 xu. Cứ như thế ta cày 3sv còn lại. Thì đc 12tr xu.

Cài xu từ giấy vụn:
Đầu tiên vẫn cần 1 cái PC ( Treo đc nhìu níck ) hoặc android ( treo đc 3-4 níck ) cần 1 níck chính có thể ăn đc tà thú 4x. Và số lượng níck phụ (levo39 trở lên) mà ta có thể treo. Chúng ta pt tất cả níck phụ lại nhận nv tà thú. Ra khu có tà thú và dúng níck 9 đánh và phải pt níck 9 cùng vs mấy níck phụ nhé. Xong về trả nv. Tính sơ sơ: 3 níck phụ x 2gv ( 1 lần làm )= 6 gv. 6gv x2 ( số lầm làm đc ) = 12gv. 12gv. 2.500xu = 30.000xu. Nếu như có nhìu níck thì sẽ đc nhìu xu hơn.

Nếu các b k mún pán lẽn như thế thì các b tích 300gv về làm sách tiềm năng ( 850k đến 900k 1 cuốn ) hoặc đi mua gv rùi làm.
-Fanmanchester10-xtvn.uiwap.com-