Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, Thủ Thuật PK Đồ Sát Siêu Khủng

• lượt xem: 72
• Ngày đăng: 2015-11-04 - 23:15

chắc nói tới pk đồ sát thì ai cug sợ vì hiu chiến 3 tro len vi jet la tru kinh nghiệm co mấy thag pat do sat jet nguoi cug chi dam jet den hiu chien 2 thui.nhug sau day mih se huog dan mọi người cách pk đồ sát jet nguoi ở lag tone ckhông dù hiu chien 15 va kih nghiem -50% cug co cách phục hồi.
đầu tiên mọi người chuan bi 1 cai tay kinh nghiệm âm tùy theo levo cua mọi người.xog mọi người nao jau thi thuc an 1 ngay 3 ngay.ngheo thi 30phut.va huowrg thụ qua tone pk tùy ý.xog khi da chan pk rui mun phục hồi lai nick rat dơn giản dê nguoi ta jet het hiu chien( lay nick phu hoac de nguoi khac jet,ai mun nhanh an 3 cai hoan luog chi thao)xog xai tay kinh nghiệm âm thế là xog.mọi người mun lam thu thuat tren thi mọi người phai moi len levo nha vi moi len levo kinh nghiệm se la 0,0% mọi người âm 50% mọi người tay thi con 0,0% vay coi như mọi người không mat 1 kinh nghiệm nào.ai ma up len 99,99% rui ma di pk xog tẩy con 0,0% thi dug chui mih nha.XONG!
ở 2 bài viết truoc,bài viết thu 1 mih noi mọi người la mih full 10 chi con 2 mon8(thủ thuật đập dồ từ +5 lên +10) và tóp thuw2 mih noi la mih full 10 chi con 1 mon8(thủ thuật dap do tu 5 len 10 phan 2) va bài viết nay mih xin ns voi mọi người la mih full 10 va vu khi 11 hahaha,vua dap thanh cog vk 11 vào ngày 4/2/2015,khi nao mih full 11 mih se chia sẻ cho mọi người thu thuat dap do 11 jo thi bye
" skillfall " sever : shuriken
nguồn : tủy giàu có