pacman, rainbows, and roller s

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, Thủ thuật nhỏ để dễ win hd 5x cho lv 50

• lượt xem: 69
• Ngày đăng: 2015-11-04 - 22:16

Dau tien mọi người tao 1 nhom 6 nguoj dj hd 5x. Cang nhju quat cang tot. Jt
nhat 3 quat . Khj danh het map 1 .3 map sau se co 2 nguoj dj chung 1
cua se rat lau doj voi mọi người 50-52 . Thu thuat nay se gjup 3-4 nguoj vao
1 cua hoac cả nhóm co the vao . 2 nguoj zo dau tien se tự sat nha
nhung dung quay ve ma o laj do . 2 quat vao hoi sjnh cho 2 nguoj luc
dau tu sat . Vay la map do se co 4 nguoj thu thuat nay cung ap dung
cho tat ca mọi người levo5x tro len. mọi người nho chja se be bé thuj team ma fix thj
an cám cả lũ .
Nguồn nkhôngkvjpboy sv4