The Soda Pop

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, Thủ Thuật Cướp Map, Phá UP Linh Thạch

• lượt xem: 75
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 00:45

Bước 1 . Tìm thằng cần giết(ảnh1)
Bước2. Chuyển khu khác
Bước3. Chát xd1 (ảnh2)
Bước4. Chuyển về khu lúc nãy(ảnh3)
Bước5.vứt hp,mp, or thứ jj đó ra(ảnh 4)
Bước6. Tận hưởng(ảnh5)Nguồn: Dmaye