Snack's 1967

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, Một Số ID Vật Phẩm Trong NinjaOL Pro v8.7

• lượt xem: 130
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 01:15

Tải Game ninja 1.0.7 F9.9.9 v8.7 - Lệnh Chat, Đánh Chuyển Khu, Bảo Vệ, Nhặt Xa, Auto Chat Tại Đây
Dưới Đây Là Một Số ID Mình Tạm Thời Kiếm Được Còn Rất Nhiều ID Sẽ Update Sau:

★ Một Số ID Vật Phẩm Sk Mùa Hè Sôi Động
1701 : Tre
1699 : Dây
1698 : Giấy
1700 : Vải
1164 : Susi (thức ăn chiêu 25 của kiếm)

★ VP Sự Kiện
2172 : Linh Thạch

★ Vũ Khí:
• Quạt
203 : 1x
204 : 2x
205 : 3x
206 : 4x
207 : 5x

• Tiêu
175 : 1x
176 : 2x
177 : 3x
178 : 4x
179 : 5x

• Cung
170 : 1x
171 : 2x
172 : 3x
173 : 4x
174 : 5x

• Kiếm
155 : 1x
156 : 2x
157 : 3x
158 : 4x
159 : 5x

• Đao
165 : 1x
166 : 2x
167 : 3x
168 : 4x
169 : 5x

• Kunai
160 : 1x
161 : 2x
162 : 3x
163 : 4x
164 : 5x

Lấy số màu đỏ viết vào 1 trong 5 ô lựa chọn trong Menu Vip nha, sẽ nhặt xa vật phẩm đó..
Nếu a.e muốn thêm nhiều ID vật phẩm hơn nữa thì có thể nhặt những vật phẩm này và phải là hàng không khóa nha.
Nguồn: NDTpro - Team1s