Pair of Vintage Old School Fru

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, Lừa Đảo Lôi Đài ACE Nên Tránh

• lượt xem: 71
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 01:00

Hiện tại thì rất nhùi 3x 4x 5x gạ đi lô đài vs 5x 6x 100k hay
300k j đó không có bọn ngu nào mà biếu mình 100k hay 300k mà
chúng nó lừa chúng nó gạ ra 1 khu của nó rùi khi p tới nó
pt 1 thàng 7x của nó rùi nó nhưng 7x nó chưa zo nhóm vội và
nó mời mọi người vào và nó đặt cuợc lun lúc này mọi người sẽ xem là không
có nhóm hay ai khác nhưng khi chúng ta đặt cuợc lun là 7x nó
ấn đồng í là vao nhóm cách khác phục đợi hết tine vào nhóm
là ok doi 1phut nhưng đa số nó sợ bỏ chạy nguồn mekiu sv2