Disneyland 1972 Love the old s

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, Kinh Nghiệm Đập Đồ Lên +8,9,10

• lượt xem: 129
• Ngày đăng: 2015-11-04 - 22:00

e hay đập chài sanzu với khôngjin.lấy vk 1x lấp d4 hoặc d5 đập lên 1.thành công tách ra rồi lấy tiếp d5 vào đập lên 1.nếu (xịt thì lấy d2 đập tiếp lên 1.nếu xịt thì lấy đồ cần đập ra là phang.cái này e dùng đập vk lên 10) còn thành công thì lại tách ra rồi bỏ d2 vào đập xịt 4phát liên tiếp.rồi bỏ đồ cần đập vào và ấn bắt đầu