XtGem Forum catalog

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, Hướng dẫn up nguyên liệu yên đơn giản

• lượt xem: 68
• Ngày đăng: 2015-11-04 - 22:30

UP YÊN
Với up yên hiệnn tại mình 62. 1 ngày treo đc 500k
Có lẽ là ít nhưq nhàm
-Dùq bản Game ninja của xtvn.uiwap.com (bản có tính năq tàn sát)
-Xem số chỉ số tc của mình là bn. Đi tìm quái hp cở dame mình (làm sao pem quái đó 1 phát die luôn ý)
-Vô bải chát chử “kia” xog auto nhặt yên auto tă
-Cái này treo khá nhàm vì gặp tl hay ta gì cũq khôq chết, đồ sát hay cựu sát chúq nó đuổi theo mệt nghỉ
- Cái này ẩn ứng dụng nó cũq đánh
....
UP NGUYÊN LIỆU
..
-cái này up khá nhanh và ếu lo đầy rươq (kích thích khôq ^^)
-Dùq u23
- nick levo 13 trở xuốq và đã vô phái (hơn cũq đc nhưq phải tim đc bải đánh one hít)
-Qua bên trái làng tone chát “kia”
-Bật auto thức ăn 1x auto click đánh
- Nó nhảy liên tục nên nếu đầy rươq thi nó khôq nhặt còn nguyên liệu thì nó vẫn nhặt tăq số lượq chứ k chiếm rươq
- 10h up được khoảq 700 cái các loại (để tự đánh của team nó sẽ khôq nhặt lúc đầy rươq,phải dùq auto click nhák)
*Một vài máy bật auto click + auto tàn sát nó sẽ lag nên tốt nhất nên dùq bản gdl
.....
-Pb ở dưới là pb mình dùq up nl.
Max speed, auto click gọi, gdl
- Ok test đi
-Thấy hay cho thằq thớt cái like cho e nó đở tủi
-k0canbiet9xx-xtvn.uiwap.com-