Polaroid

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Ninja, Hướng Dẫn Làm x2 ẢO Bá Đạo

• lượt xem: 77
• Ngày đăng: 2015-11-05 - 00:15

Điều kiện phải ẩn ứq dụq đc.
Mở game lên fải đang dùq x2 chỉnh thời gian về 1 năm truớc là x2 nó +360d cứ thế lùi về, có điều lùi là bị đơ, ap dụq tất cả nhữq cái skill hoặc đan dược
Thím nào hơm bửa kêu tôi pts đâu? Test đi nhé
Nguồn: k0canbiet9xx